Prawo w sieci vol. 1

Skończyła mi się subskrypcja jednego z systemów informacji prawnej, a branża jest dośc specyficzna. Trudno kilkoma kliknięciami za sensowną cenę kupić dostęp na miesiąc albo trzy, zazwyczaj trzeba kupić abonament na rok, do tego “najlepiej” kontaktować się z przedstawicielem handlowym. Członkowie przeróżnych ORA,NRA i innych prawniczych TLA mają taniej, jako że nie zaliczam się do tego grona, a od produktu dostępnego online oczekuję możliwości zakupu trzema kliknięciami, postanowiłem rozejrzeć się za alternatywą. Jedną z nich jest sejmowy Internetowy System Aktów Prawnych, który zresztą darzę sporym sentymentem, ale z wiekiem poziom lenistwa, a może raczej deficyt czasu, rośnie, przydałyby się więc niektóre funcje dostępne w komercyjnych aplikacjach. Kolejnym systemem, na który zdecydowałem się spojrzeć, jest Legeo, nie tak wyrafinowany jak systemy głównych rozgrywających na tym rynku, ale za to można wykupić dostęp kilkoma kliknięciami. Do tego czas trwania subskrypcji może być mierzony w dniach, a nie latach. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że formularz rejestracyjny, przesyłający dane osobowe oraz hasło do tworzonego profilu, opublikowany jest na stronie internetowej dostępnej tylko i wyłącznie za pośrednictwem klasycznego, nieszyfrowanego protokołu http:

Legeo-rejestracja-2016-04-22

Ta sama bolączka dotyczy zresztą formularza logowania, co implikuje przesyłanie hasła jawnym tekstem. Szanowny Techlandzie, to nie przystoi w obecnych czasach!

Legeo-POST-2016-04-22

ePUAP- fikcyjny urząd cd…

22 lutego 2016, zażywając uciech doczesnych w postaci przeczesywania platformy ePUAP w poszukiwaniu właściwej usługi i właściwego urzedu, natknąłem się na “podejrzany” podmiot o nazwie “Jan Kowalski”, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Astrowej 21, kod pocztowy 00-001.

Podmiot ten istnieje do dziś:
ePUAP_Kowalski_2016-04-15

Znalezisko niezwłocznie zgłosiłem tego samego dnia korzystając z funkcji Zadaj pytanie / Zgłoś uwagę w systemie ePUAP, a już w piątek 26/02/2016 otrzymałem maila z następującą odpowiedzią:

Re: [Ticket#056902] Dane testowe w środowisku produkcyjnyn
Service-Desk. 26 February 2016 at 10:07
To: ######@#######
Szanowny(a) Panie(i)

Dziękuję za przekazanie spostrzeżeń. Faktycznie mogą występować konta, gdzie osobom fizycznym zostaną nadane uprawnienia podmiotu publicznego.

Pozdrawiam
##################
Zespół Service Desk
Centrum Cyfrowej Administracji.

Oszczędzając słowa, rzekłbym, że odpowiedź nie wyczerpuje tematu. Problem z tym “podmiotem” na platformie ePUAP jest taki, że

  • nazwa tego podmiotu to, w powszechnym przekonaniu, najbardziej popularne imię i nazwisko w Polsce, czyli metonim przeciętnego obywatela Polski.
  • kod pocztowy jest nieprawidłowy dla siedziby podmiotu (Poznań):
    Poczta_Polska_kod_00-001_2016-04-15
  • Adres również wygląda na nieprawidłowy (nie ma numeru 21 przy Astrowej w Poznaniu):
    geoportal_Astrowa_Poznan_2016-04-15

Mając na względzie przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej do głowy przychodzi co najmniej kilka pytań…

§ 4. 1. Założenie konta dla podmiotu jest dokonywane przez użytkownika zarejestrowanego działającego w imieniu podmiotu i wymaga podania:
1) nazwy podmiotu;
2) identyfikatora podmiotu.
2. Użytkownik zarejestrowany, zakładając konto dla podmiotu, staje się administratorem podmiotu.
3. Identyfikator użytkownika i identyfikator podmiotu są wybierane przez użytkownika. Raz nadany identyfikator nie może być nadany ponownie.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, użytkownik zarejestrowany działający w imieniu podmiotu powinien niezwłocznie dokonać ich zmiany w profilu podmiotu.
5. Konto podmiotu może usunąć administrator tego podmiotu albo minister na wniosek podmiotu.
§ 5. 1. Podmiot publiczny występuje do ministra z wnioskiem o nadanie funkcjonalności podmiotu publicznego na ePUAP.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie podmiotu publicznego;
2) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu publicznego wraz z podaniem funkcji lub stanowiska;
3) dane administratora podmiotu.
3. Funkcjonalność podmiotu publicznego na ePUAP staje się dostępna po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ministra.

Pytania prześlę do Ministerstwa.